Dla osób niepełnosprawnych

 

 • Tandem to idealny środek transportu dla osoby niepełnosprawnej z opiekunem. Na tandemie jeździć mogą między innymi osoby niewidome, słabowidzące, z częściowym niedowładem kończyn lub z zaburzeniami równowagi.

 

 

 

 • Rower tandem możemy wyposażyć w specjalne noski na pedały, aby pasażerowi było łatwiej „wyczuć” rower, oraz wiele innych akcesoriów, które ułatwią poruszanie się tandemem.
Zamów fakturę pro-forma


Do chwili obecnej dofinansowanie do zakupu Tandemu Jasid otrzymało kilkaset osób.


UWAGA!

Pobierając wniosek w PCPR w przypadku pytania pracownika na jaki sprzęt osoba niepełnosprawna chce otrzymać dofinansowanie należy wskazać: Rower Tandem do Ćwiczeń Rehabilitacyjnych, który jest zarejestrowanym wyrobem medycznym oraz posiada rekomendację Polskiego Związku Niewidomych (bardzo ważne jest odpowiednie nazewnictwo, ponieważ nie wszystkie rowery typu tandem podlegają dofinansowaniu). PCPR realizuje dofinansowania zakupu wyłącznie rowerów przeznaczonych do rehabilitacji, które są zarejestrowanymi wyrobami medycznymi). Tandemy marki Jasid spełniają te wymogi, więc mogą być przedmiotem dofinansowania.

 

Potrzebujesz więcej informacji?

Nasi pracownicy:

 • pomogą wybrać najodpowiedniejszy tandem dla osoby niepełnosprawnej;
 • udzielą informacji jak uzyskać dofinansowanie z PFRON
 • doradzą jak wypełnić wniosek

Zadzwoń 693-047-597

Dofinansowanie tandemu Jasid ze środków PFRON

Zakup roweru Tandem Jasid 26′ do ćwiczeń rehabilitacyjnych może być dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Osoba niepełnosprawna może wnioskować o dofinansowanie zakupu roweru w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) właściwym dla miejsca zamieszkania. W zależności od rodzaju niepełnosprawności osoba niepełnosprawna wnioskuje o dofinansowanie zakupu roweru w ramach programów:

Program dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - dla osób niepełnosprawnych ruchowo lub umysłowo

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60% kosztów tego sprzętu jednak nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Program likwidowanie barier funkcjonalnych - likwidacja barier technicznych - dla osób niewidomych lub niedowidzących

Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów, nie więcej jednak niż wysokość 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Decyzja o dofinansowaniu do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego z PFRON jest decyzją administracyjną. Do chwili obecnej PFRON dofinansował kilkaset rowerów firmy Jasid. Przekonaliśmy się, że w poszczególnych Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie (PCPR) procedury trochę się różnią. Dlatego nasi pracownicy pomagają osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom uzyskać dofinansowanie. Jeśli masz pytania dotyczące obowiązujących przepisów lub procedury uzyskania dofinansowania zadzwoń.


Jak uzyskać dofinansowanie tandemu Jasid ze środków PFRON?

1. Skontaktuj się telefonicznie z firmą Jasid

aby wybrać najodpowiedniejszy tandem dla osoby niepełnosprawnej, uzyskać informacje dotyczące procedury uzyskania dofinansowania;

2. Zamów w firmie Jasid Fakturę Pro Forma

niezbędą przy staraniu o dofinansowanie;

Zamów fakturę pro-forma

3. Pobierz właściwy wniosek w wersji papierowej lub elektronicznej

ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ( Zobacz listę Centrów) właściwego dla miejsca zamieszkania (wnioski mogą się różnić w poszczegónych powiatach!!!). Pobierając wniosek w PCPR w przypadku pytania pracownika na jaki sprzęt osoba niepełnosprawna chce otrzymać dofinansowanie należy wskazać: Rower Tandem do Ćwiczeń Rehabilitacyjnych, który jest zarejestrowanym wyrobem medycznym oraz posiada rekomendację Polskiego Związku Niewidomych (bardzo ważne jest odpowiednie nazewnictwo wnioskowanego sprzętu, ponieważ nie wszystkie rowery typu tandem podlegają dofinansowaniu). PCPR realizuje dofinansowania zakupu wyłącznie rowerów przeznaczonych do rehabilitacji, które są zarejestrowanymi wyrobami medycznymi). Dostępne są dwa formularze wniosków:

 • Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych ze środków PEFRON (Osoba niepełnosprawna ruchowo / umysłowo)
 • Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt w ramach likwidacji barier technicznych ze środków PFRON (Osoba niewidoma / niedowidząca)

4. Złóż wypełniony wniosek

w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wniosek wraz z wymaganymi załącznikami:

 • kopią orzeczenia o niepełnosprawności,
 • fakturę pro forma z firmy Jasid na tandem rehabilitacyjny będący przedmiotem dofinansowania,
 • zaświadczeniem lekarskim uzasadniającym konieczność zaopatrzenia we wskazany sprzęt rehabilitacyjny.

5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku:

 • osoba niepełnosprawna lub jej opiekun prawny podpisuje umowę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na dofinansowanie zakupu roweru;
 • skan umowy (lub kserokopię) przesłamy na adres e-mail: biuro@rowery-jasid.com (lub pocztą na adres ROWERY JASID Andrzej Stanowski ul. Konrada Bielskiego 1/23 20-153 Lublin);
 • kupujący dokonuje wpłaty wymaganego udziału własnego na nasze konto;
 • po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie wystawiamy oraz wysyłamy fakturę potwierdzając uiszczenie wkładu własnego kupującego;
 • klient dostarcza fakturę do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
 • po sprawdzeniu faktury Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przelewa środki na rachunek bankowy sprzedawcy;
 • po otrzmaniu przelewu niezwłocznie wysyłamy przesyłką kurierską rower pod wskazany przez klienta adres.

6. Odbierz rower

Deklaracja zgodności WE / EC Declaration of Conformity


Rekomendacja Polskiego Związku Niewidomych


Tandemy Jasid w Szkole Specjalnej w Laskach
Użyteczność i wyjątkowość naszych tandemów podkreśla Dorota Szczepkowska kierownik internatu Szkoły Specjalnej w Laskach: Tandemy są doskonałym środkiem transportu, pozwalającym naszym wychowankom na wycieczki po okolicach. Młodzież uwielbia ten sposób poznawania świata. Ma zupełnie inne odczucia niż podczas jazdy samochodem. Chłoną całym sobą, czują wiatr, słońce, zapachy, czasem deszcz, chłód. Kiedy mówimy im, że dzisiaj przejedziemy czterdzieści kilometrów, nie potrafią uwierzyć. Przecież takie dystanse pokonuje się tylko samochodem lub pociągiem. Jednak po kilku dniach treningu okazuje się, że pokonanie takiego dystansu nie stanowi dla nich żadnego problemu.
PZN rekomenduje
Polski Zwiazek Niewidomych rekomenduje rower Tandem Jasid 26′ jako wyrób medyczny wspomagający proces rekomendacji fizycznej oraz społecznej osób niepełnosprawnych szczególnie osób niewidomych i niedowidzących.
Niewidomym przysługuje dofinansowanie na rower typu tandem


O możliwości dofinansowania roweru tandem z pracownikami PFRON i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie rozmawiał Janusz Weiss w audycji „Wszystko, co chciałbyś wiedzieć i nie boisz się zapytać„.