Dla osób niepełnosprawnych

Do chwili obecnej dofinansowanie do zakupu Tandemu Jasid ze środków PFRON otrzymało kilkaset osób.

UWAGA!

Pobierając wniosek w PCPR w przypadku pytania pracownika na jaki sprzęt osoba niepełnosprawna chce otrzymać dofinansowanie należy wskazać: Rower Tandem do Ćwiczeń Rehabilitacyjnych, który jest zarejestrowanym wyrobem medycznym oraz posiada rekomendację Polskiego Związku Niewidomych (bardzo ważne jest odpowiednie nazewnictwo, ponieważ nie wszystkie rowery typu tandem podlegają dofinansowaniu). PCPR realizuje dofinansowania zakupu wyłącznie rowerów przeznaczonych do rehabilitacji, które są zarejestrowanymi wyrobami medycznymi). Tandemy marki Jasid spełniają te wymogi, więc mogą być przedmiotem dofinansowania. 

 

Dofinansowanie tandemu Jasid ze środków PFRON

Zakup roweru Tandem Jasid 26′ do ćwiczeń rehabilitacyjnych może być dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Osoba niepełnosprawna może wnioskować o dofinansowanie zakupu roweru w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) właściwym dla miejsca zamieszkania. W zależności od rodzaju niepełnosprawności osoba niepełnosprawna wnioskuje o dofinansowanie zakupu roweru w ramach programów:

 

Decyzja o dofinansowaniu do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego z PFRON jest decyzją administracyjną. Do chwili obecnej PFRON dofinansował kilkaset rowerów firmy Jasid. Przekonaliśmy się, że w poszczególnych Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie (PCPR) procedury trochę się różnią. Dlatego nasi pracownicy pomagają osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom uzyskać dofinansowanie. Jeśli masz pytania dotyczące obowiązujących przepisów lub procedury uzyskania dofinansowania zadzwoń.


Jak uzyskać dofinansowanie tandemu Jasid ze środków PFRON?

Deklaracja zgodności WE / EC Declaration of Conformity
Rekomendacja Polskiego Związku Niewidomych
Tandemy Jasid w Szkole Specjalnej w Laskach
Użyteczność i wyjątkowość naszych tandemów podkreśla Dorota Szczepkowska kierownik internatu Szkoły Specjalnej w Laskach: Tandemy są doskonałym środkiem transportu, pozwalającym naszym wychowankom na wycieczki po okolicach. Młodzież uwielbia ten sposób poznawania świata. Ma zupełnie inne odczucia niż podczas jazdy samochodem. Chłoną całym sobą, czują wiatr, słońce, zapachy, czasem deszcz, chłód. Kiedy mówimy im, że dzisiaj przejedziemy czterdzieści kilometrów, nie potrafią uwierzyć. Przecież takie dystanse pokonuje się tylko samochodem lub pociągiem. Jednak po kilku dniach treningu okazuje się, że pokonanie takiego dystansu nie stanowi dla nich żadnego problemu.
 
Polski Związek Niewidomych rekomenduje Tandemy Jasid
Polski Zwiazek Niewidomych rekomenduje rower Tandem Jasid 26′ jako wyrób medyczny wspomagający proces rekomendacji fizycznej oraz społecznej osób niepełnosprawnych szczególnie osób niewidomych i niedowidzących.
Niewidomym przysługuje dofinansowanie na rower typu tandem

O możliwości dofinansowania roweru tandem z pracownikami PFRON i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie rozmawiał Janusz Weiss w audycji „Wszystko, co chciałbyś wiedzieć i nie boisz się zapytać„.