Dla osób niepełnosprawnych

 

 • Tandem to idealny środek transportu dla osoby niepełnosprawnej z opiekunem. Na tandemie jeździć mogą między innymi osoby niewidome, słabowidzące, z częściowym niedowładem kończyn lub z zaburzeniami równowagi.

 

 

 

 • Rower tandem możemy wyposażyć w specjalne noski na pedały, aby pasażerowi było łatwiej “wyczuć” rower, oraz wiele innych akcesoriów, które ułatwią poruszanie się tandemem.
Zamów fakturę pro-forma


Do chwili obecnej dofinansowanie do zakupu Tandemu Jasid otrzymało kilkaset osób.
 

Potrzebujesz pomocy?

Nasi pracownicy:

 • pomogą wybrać najodpowiedniejszy tandem dla osoby niepełnosprawnej;
 • udzielą informacji jak uzyskać dofinansowanie z PFRON

Zadzwoń 693-047-597

Dofinansowanie tandemu Jasid ze środków PFRON

Dla osób niepełnosprawnych ruchowo lub umysłowo

W ramach programu dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60% kosztów tego sprzętu jednak nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dla osób niewidomych lub niedowidzących

W ramach programu likwidowanie barier funkcjonalnych – likwidacja barier technicznych.

Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów, nie więcej jednak niż wysokość 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Jak uzyskać dofinansowanie PFRON?

Decyzja o dofinansowaniu do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego z PFRON jest decyzją administracyjną. Nasi pracownicy pomagają osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom uzyskać dofinansowanie. Do chwili obecnej PFRON dofinansował kilkaset rowerów firmy Jasid. Jeśli masz pytania dotyczące obowiązujących przepisów lub procedury uzyskania dofinansowania zadzwoń.

 • 1. Skontaktuj się telefonicznie z firmą Jasid aby wybrać najodpowiedniejszy tandem dla osoby niepełnosprawnej, uzyskać informacje dotyczące procedury uzyskania dofinansowania oraz fakurę pro forma niezbędą przy staraniu o dofinansowanie;


 • Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych ze środków PEFRON

   lub

 • Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt w ramach likwidacji barier architektonicznych ze środków PERON


 • 3. Złóż w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wniosek wraz z wymaganymi załącznikami
 • kopią orzeczenia o niepełnosprawności,
 • fakturę pro forma na sprzęt będący przedmiotem dofinansowania,
 • zaświadczeniem lekarskim uzasadniającym konieczność zaopatrzenia we wskazany sprzęt rehabilitacyjny.


 • 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku:
 • osoba niepełnosprawna lub jej opiekun prawny podpisuje umowę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na dofinansowanie zakupu roweru;
 • skan umowy (lub kserokopię) przesłamy na adres e-mail: biuro@rowery-jasid.com (lub pocztą na adres ROWERY JASID Andrzej Stanowski ul. Konrada Bielskiego 1/23 20-153 Lublin);
 • kupujący dokonuje wpłaty wymaganego udziału własnego na nasze konto;
 • po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie wystawiamy oraz wysyłamy fakturę potwierdzając uiszczenie wkładu własnego kupującego;
 • klient dostarcza fakturę do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
 • po sprawdzeniu faktury Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przelewa środki na rachunek bankowy sprzedawcy;
 • po otrzmaniu przelewu niezwłocznie wysyłamy przesyłką kurierską rower pod wskazany przez klienta adres.Deklaracja zgodności WE / EC Declaration of Conformity


Rekomendacja Polskiego Związku Niewidomych


Tandemy Jasid w Szkole Specjalnej w Laskach
Użyteczność i wyjątkowość naszych tandemów podkreśla Dorota Szczepkowska kierownik internatu Szkoły Specjalnej w Laskach: Tandemy są doskonałym środkiem transportu, pozwalającym naszym wychowankom na wycieczki po okolicach. Młodzież uwielbia ten sposób poznawania świata. Ma zupełnie inne odczucia niż podczas jazdy samochodem. Chłoną całym sobą, czują wiatr, słońce, zapachy, czasem deszcz, chłód. Kiedy mówimy im, że dzisiaj przejedziemy czterdzieści kilometrów, nie potrafią uwierzyć. Przecież takie dystanse pokonuje się tylko samochodem lub pociągiem. Jednak po kilku dniach treningu okazuje się, że pokonanie takiego dystansu nie stanowi dla nich żadnego problemu.

PZN rekomenduje
Polski Zwiazek Niewidomych rekomenduje rower Tandem Jasid 26′ jako wyrób medyczny wspomagający proces rekomendacji fizycznej oraz społecznej osób niepełnosprawnych szczególnie osób niewidomych i niedowidzących.

Niewidomym przysługuje dofinansowanie na rower typu tandemO możliwości dofinansowania roweru tandem z pracownikami PFRON i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie rozmawiał Janusz Weiss w audycji “Wszystko, co chciałbyś wiedzieć i nie boisz się zapytać“.