WARUNKI OGÓLNE I WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Dane firmy:
  Rowery Jasid Andrzej Stanowski,
  ul. Konrada Bielskiego 1/23, 20-153 Lublin NIP 7123074608
 2. Złożenie zamówienia na rower tandem Jasid oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
 3. Zamówienia należy składać wypełniając formularz zamówienia znajdujący się na naszej stronie.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.
 5. Ceny wszystkich towarów sprzedawanych przez firmę Jasid wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek.
 6. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (rachunek lub paragon).
 7. Wszystkie rowery objęte są 12 miesięczną gwarancją.
 8. Należność za zamówiony towar Zamawiający reguluje poprzez przedpłatę na konto lub zapłatę przy odbiorze przesyłki.
 9. Istnieje możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty zakupu. Jednocześnie informujemy, że w celu dokonania zwrotu niezbędne jest skontaktowanie się z nami pod nr telefonu 693 047 597 celem ustalenia warunków zwrotu*.
 10. Zwrotowi nie podlega towar wykonany na zamówienie, przy czym wystarczy w zasadzie dowolna modyfikacja towaru wykonana zgodnie z życzeniem klienta, by go za taki uznać.
 11. Koszty przesyłki pokrywa Zamawiający. Klient wybierając sposób odbioru zakupionego towaru inny niż odbiór osobisty (przesyłka pocztowa / przesyłka kurierska) automatycznie udziela nam jednorazowego pełnomocnictwa do zawarcia umowy z firmą kurierską lub pocztą polską o świadczeniu usług pocztowych w swoim imieniu i wysyłki towaru na koszt kupującego. Opłata pobierana od klienta zawiera koszt transportu towaru, pakowanie, magazynowanie oraz koszty związane z obsługą zamówienia.
 12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz specyfikacji towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen oraz specyfikacji dotyczy również zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
 13. Firma Jasid zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 14. Wszystkie zdjęcia rowerów zamieszczone w galeriach na stronie internetowej www.rowery-jasid.com są zdjęciami podglądowymi – ukazują one rowery wykonane przez naszą firmę dla konkretnych klientów. Specyfikację techniczną oraz wyposażenie każdego z modeli rowerów sprzedawanych przez naszą firmę przedstawiamy na stronie produktu.
 15. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem, dostarczeniem, zwrotem lub sprzedażą produktów oferowanych przez firmę Jasid będą rozstrzygane przez Sąd w Lublinie.

– – – – –

* Warunki zwrotu towarów: towar musi być zwrócony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu, nie może posiadać śladów użytkowania oraz samodzielnego montażu. Na produkcie muszą być nieuszkodzone plomby z indywidualnym numerem roweru. W przypadku nie spełnienia któregoś z w/w punktów towar nie będzie przyjęty i koszty nie będą zwrócone. W przypadku zwrotu towaru Zamawiający ponosi koszty przesyłek. Zwracamy kwotę taką, jaka widnieje na dowodzie zakupu. Zwrot pieniędzy następuje przelewem na wskazane konto w ciągu 21 dni od dnia dostarczenia produktu do siedziby naszej firmy. Nie ma możliwości zwrotu roweru wykonanego na indywidualne zamówienie klienta.