Dla osób niepełnosprawnych

 

  • Tandem to idealny środek transportu dla osoby niepełnosprawnej z opiekunem. Na tandemie jeździć mogą między innymi osoby niewidome, słabowidzące, z częściowym niedowładem kończyn lub z zaburzeniami równowagi.

 

 

 

  • Rower tandem możemy wyposażyć w specjalne noski na pedały, aby pasażerowi było łatwiej „wyczuć” rower, oraz wiele innych akcesoriów, które ułatwią poruszanie się tandemem.
Zamów fakturę pro-forma


Do chwili obecnej dofinansowanie do zakupu Tandemu Jasid otrzymało kilkaset osób.
 

Potrzebujesz więcej informacji?

Nasi pracownicy pomogą wybrać najodpowiedniejszy tandem dla osoby niepełnosprawnej oraz udzielą informacji jak uzyskać dofinansowanie z PFRON

Zadzwoń

Dofinansowanie tandemu Jasid ze środków PFRON

Dla osób niepełnosprawnych ruchowo lub umysłowo

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60% kosztów tego sprzętu jednak nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dla osób niewidomych

Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów, nie więcej jednak niż wysokość 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Osoba niepełnosprawna zainteresowana otrzymaniem dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego:

1. Pobiera wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
2. Składa w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wypełniony „Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych ze środków PEFRON” lub „Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt w ramach likwidacji barier architektonicznych ze środków PERON” wraz z wymaganymi załącznikami tj.:

  • kopią orzeczenia o niepełnosprawności,
  • ofertą cenową lub fakturę pro forma na sprzęt będący przedmiotem dofinansowania (ofertę cenową / fakturę pro forma do klienta pocztą po uprzednim kontakcie telefonicznym),
  • zaświadczeniem lekarskim uzasadniającym konieczność zaopatrzenia we wskazany sprzęt rehabilitacyjny.

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku:

  • Osoba niepełnosprawna lub jej opiekun prawny podpisuje umowę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na dofinansowanie zakupu roweru (podpisaną kopię umowy należy skserować i przesłać na nasz adres lub zeskanować i wysłać do nas mailem).
  • Kupujący dokonuje wpłaty wymaganego udziału własnego na nasze konto.
  • Po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie wystawiamy oraz wysyłamy fakturę potwierdzając uiszczenie wkładu własnego kupującego, którą klient dostarcza do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Po sprawdzeniu dostarczonej i odpowiednio opisanej faktury przez pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie następuje przelew środków na rachunek bankowy sprzedawcy. Po opłaceniu przez PCPR pozostałej należności za rower tandem niezwłocznie wysyłamy pod wskazany przez klienta adres przesyłką kurierską.Deklaracja zgodności WE / EC Declaration of Conformity


Rekomendacja Polskiego Związku Niewidomych


Tandemy Jasid w Szkole Specjalnej w Laskach
Użyteczność i wyjątkowość naszych tandemów podkreśla Dorota Szczepkowska kierownik internatu Szkoły Specjalnej w Laskach: Tandemy są doskonałym środkiem transportu, pozwalającym naszym wychowankom na wycieczki po okolicach. Młodzież uwielbia ten sposób poznawania świata. Ma zupełnie inne odczucia niż podczas jazdy samochodem. Chłoną całym sobą, czują wiatr, słońce, zapachy, czasem deszcz, chłód. Kiedy mówimy im, że dzisiaj przejedziemy czterdzieści kilometrów, nie potrafią uwierzyć. Przecież takie dystanse pokonuje się tylko samochodem lub pociągiem. Jednak po kilku dniach treningu okazuje się, że pokonanie takiego dystansu nie stanowi dla nich żadnego problemu.

PZN rekomenduje
Polski Zwiazek Niewidomych rekomenduje rower Tandem Jasid 26′ jako wyrób medyczny wspomagający proces rekomendacji fizycznej oraz społecznej osób niepełnosprawnych szczególnie osób niewidomych i niedowidzących.

Niewidomym przysługuje dofinansowanie na rower typu tandemO możliwości dofinansowania roweru tandem z pracownikami PFRON i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie rozmawiał Janusz Weiss w audycji „Wszystko, co chciałbyś wiedzieć i nie boisz się zapytać„.